Solution-BOSCH 880 behatolás jelző rendszer Kezelési útmutató felhasználók részére

solution_880 PDF

Bosch_solution_kezelő

Bosch_solution_kezelő

[5]Hibakereső üzem mód

A különböző hibák felderítésében a központ ellenőrző programja áll a felhasználó szolgálatára. Ha rendszerhiba lép
fel, a FAULT (HIBA) és MAINS (HÁLÓZAT) jelzőfények villogni kezdenek, és a kezelő percenként sípol.
A rendszerhiba okának felderítése
1. Nyomja le és tartsa lenyomva az [5] gombot, amíg két sípszó hallatszik. A FAULT jelzőfény világítva marad,
míg a STAY és AWAY jelzések együttesen villognak. A zóna jelzőfények (1-8) jelzik a hiba okát.
2. A Hibakereső módból történő kilépéshez nyomja le az gombot. A STAY és AWAY jelzés kialszik.

Zóna jelzőfény                                                                                                     Hiba leírás
1                                                                                                                     Tápfeszültség alacsony
2                                                                                                                      Dátum és idő
3                                                                                                                      Érzékelő őr
4                                                                                                                      Felügyelt sziréna hiba
5                                                                                                                      Telefon hiba
6                                                                                                                      E2 hiba
7                                                                                                                      Biztosíték hiba
8                                                                                                                       Kommunikációs hiba
Hiba jelzések

[6]Hívás kezdeményezése modemen keresztül

Nyomja le és tartsa lenyomva a [6]gombot, míg két sípszó hallatszik. Ekkor a központ az előre megadott telefonszám
felhívásával megkísérel kapcsolatba lépni a távletöltő programot futtató számítógéppel (ezzel kapcsolatban kérdezze
meg a telepítő szakembert!).

[7]Öntartó Kimenetek alaphelyzetbe állítása

Nyomja le és tartsa lenyomva a [7]gombot, míg két sípszó hallatszik. Ekkor a központ valamennyi olyan kimenete,
mely aktiválás után bekapcsolt állapotban maradt, alaphelyzetbe áll vissza.

[8]A Kezelő azonosítója és a kezelő hangjelzőjének beállítása

A [8]gomb lenyomása, majd nyomva tartása két funkció beállítását teszi lehetővé. Az első funkció kijelzi, hogy az
adott kezelő egy partícionált rendszer mely partíciójához tartozik. A második funkció a kezelő hangjelzőjének
hangmagasságát változtatja. Ötven különböző hangmagasság közül választhat a felhasználó, (1500 Hz és 5000 Hz
között) ha úgy dönt, hogy a gyári alapbeállítást meg kívánja változtatni. A beállítás megváltoztatása csak arra az
egy kezelőre vonatkozik, ahol a beállítást végrehajtották, vagyis több kezelős rendszerekben akár minden kezelőnek
egyéni hangja lehet.
A kezelő partíciós beállításának meghatározása
Valamely zóna jelzőfény felgyullad. Ha a zóna jelzőfény nem gyullad fel, a kezelő a rendszer partícionálásakor nem
használható.
Zóna 1 = Az első partíció kezelője Zóna 2 = A második partíció kezelője
Zóna 7 = CP 5 Mester Partícionált (CP500P) kezelő
Az [AWAY] gomb megnyomásával léphet ki az üzemmódból.

[9]Teszt jelentés indítása

Nyomja le és tartsa lenyomva a [9]gombot, míg két sípszó hallatszik. Ekkor a rendszer a felügyeleti rendszernek
a tárcsázási és jelentési funkciók felhasználásával egy TESZT jelentést küld, riasztási kiváltása nélkül.