Pest megye-riasztó javítás,szerelés,

Pest megye riasztó javítás NON-STOP gyors szerviz! Pest megye riasztó javítás NON-STOP gyors szerviz! Lakás riasztók telepítése,javítása,szerelése típustól függetlenül. XP 600 ,XP 400 Spectra SP5500-SP6000-Sp7000 ,Aritech CS-150 ,Matrix 6  , DSC ,CROW ,Magellan MG5000-MG5050, Esprit ,Satel ,Bentel ,GEMINI P3200, Solo ,Stb…… Akkumulátor csere,rendszer átvizsgálással!

Szerző: Riasztó Szervizes | Közzétéve: telt el a közzététel óta

NAPCO XP400/XP600 Kezelési utasítás

Non-stop mobil: 06(70)3173155

napco xp400/xp600

xp 600 javitas

xp 600 javitas

napco xp400/600

Napco riasztó hiba utáni helyre állás

napco xp400/600

KEZELÉSI UTASÍTÁS A

NAPCO

XP400/XP-600

TÍPUSÚ KÖZPONTOKHOZ

2

Köszönjük, hogy megvásárolta az XP-400/XP600-as típusú riasztót, melyet vezető amerikai

biztonságtechnikai cég, a Napco fejlesztett ki, szem előtt tartva az egyszerű kezelhetőség és a

csúcstechnológia követelményeit.

Az Ön rendszere egy központi egységből áll (mely nem más, mint egy fémdobozba zárt

számítógép), valamint egy, vagy több kezelőegységből, mellyel a rendszer működtethető.

Ezen túl a rendszerhez kapcsolódnak még különböző érzékelők. Ezek az érzékelők a

helyiségekben zónákat alkotva oszlanak el. A kezelő szürke mezőjében a LED-ek (világitó

diódák, fénypontok) a zónákra vonatkozó információkat jelzik.

Ha egy zóna piros LED-je világít, akkor az azt jelenti, hogy egy vagy több érzékelő is

érzékelte a zónában a mozgást, vagy éppen a zóna nyitottságát.

Például, ha az 1-es zóna a bejárati ajtó, és ez nyitva maradt, akkor az 1-es zóna pirosan

világít. Ha a 2-es zóna mozgásérzékelő, és a zónában mozognak, akkor a 2-es zóna világít.

A telepítési sajátosságoktól, programozástól függően az egyes zónák viselkedésében eltérés

lehet. Így például a bejárati ajtót védő zóna valószínűleg ki/bejárati zónának programozott,

ami lehetővé teszi a rendszer ki/bekapcsolását anélkül, hogy azonnal riasztást generálna.

Azonban a zóna, amely ablakot véd praktikus, ha azonnali zónaként működik. Így, ha ez a

zóna a rendszer élesített (bekapcsolt) állapotában sérül meg, azonnal riasztást eredményez.

Az EXPRESS elnevezésű kezelőegység segítségével a rendszer egyszerűen kezelhető. A

legtöbb parancs a négyjegyű felhasználói kód ismeretében végezhető el. Így például a

rendszer élesítése (bekapcsolása), valamint hatástalanítása (kikapcsolása). Ha a rendszer

kikapcsolt állapotban van, és Ön be szeretné kapcsolni, csak a kódját kell beütnie. Ha

ismételten ki akarja kapcsolni ehhez elég a kódot ismét beütni. Ez nagyon egyszerű. Ha a

riasztóját bekapcsolja, mindig figyeljen arra, hogy a piros színű ARMED LED kigyulladjon.

Ne feledje, hogy riasztás esetén, érvényes kód beütésével a riasztás megszűnik.

A kezelő a parancsadás és az állapotjelzés eszköze.

Informálja Önt a zóna és állapotjelző LED-ek segítségével (a szürke kijelző területen),

valamint hangjelzések is segítik a tájékoztatást. A továbbiakban még bővebb információkkal

szolgálunk.

FONTOS! – TESZTELJE RENDSZERESEN KÉSZÜLÉKÉT!

1. Sziréna és akkumulátor teszt

Tesztelje az akkumulátort és a szirénát a ∗ gomb, majd az 1-es gomb lenyomásával. Ennek

eredményeként a sziréna két másodpercre megszólal, valamint megtörténik az akkumulátor

tesztje is.

2. Kommunikáció a távfelügyeleti központtal:

1. Mindig értesítse a központot a próba előtt.

2. Biztosítsa a zónákat, hogy a kezelőn a READY állapotjelző LED-je világítson.

3. Üsse be a kódját a rendszer élesítéséhez.

4. Sértse meg a biztonsági rendszert, mozgással, vagy ajtó/ablak kinyitásával.

5. Megszólal a sziréna, és a rendszer üzenetet küld a központi ügyeletre.

6. Ismét üsse be a kódját, és ezzel hatástalanítsa a rendszert.

7. Hívja fel a központi ügyeletet, hogy meggyőződjék róla, a riasztási jelzések

pontosan megérkeztek-e. 3

A KEZELŐ GOMBJAI ÉS JELZÉSEI

∗ GOMB: Segítségével speciális funkciók és opciók engedélyezhetők. A ∗ gomb

megnyomása után nyomja meg a speciális funkcióra vonatkozó gombot.

(Ennek részletezése később).

KIIKTATÁS GOMB

Zónák kiiktatására használatos. Nyomja meg ezt a gombot, majd a vonatkozó zóna számát.

Ez után élesítse a rendszert. A kiiktatott zónák nem okoznak riasztást. Mindig nagy

körültekintéssel járjon el!

VÉSZJELZŐ (PÁNIK) GOMBOK (A, P, •)

Nyomja meg őket egymás után, hogy a megfelelő vészjelzést elküldje.

Nyomja meg az A+A gombot általános segélykérés céljából, a P+P gombot rendőri

segítségkérés céljából a •+• gombok tűzjelzésre szolgálnak.

√ GOMB: Rendszerhibák kijelzése céljából nyomja meg. Csak akkor funkcionál, ha a

SYSTEM világít.

NUMERIKUS BILLENTYŰZET 1-9: Felhasználói kódok, zónaszámok stb. beütésére

szolgál.

ARMED-élesítve: akkor világít, mikor a rendszer élesített állapotában van. Riasztás esetén

villog.

READY-kész: akkor világít, amikor a zónák normál állapotban vannak, tehát nyugalomban.

A rendszer kész a bekapcsolásra.

SYSTEM-rendszer: Rendszerhiba esetén világít a LED, a kezelői hangjelzővel együtt jelzik a

hibát.

FIRE – tűz: (csak XP-600) A LED villogása és a kezelő pulzáló hangja jelzi, ha tűzriasztás

történt.

ZONE-zónák: 1-4 vagy 6 (csak XP600)-ig. Az egyes zónák világító LED-jei jelzik, ha a zóna

nyitott, a villogás pedig a riasztási állapotra utal.

# GOMB: Ez a reset gomb. Rosszul beütött kód, riasztási memória stb. törlésére szolgál. 4

RENDSZER ÉLESÍTÉSE

1. RENDSZER ÉLESÍTÉSE TÁVOZÁSKOR

1. Mielőtt élesíti a rendszert győződjön meg róla, hogy a zöld READY LED világít-e. Ez

jelzi, hogy az összes védendő zóna rendben van. Ha bármely zóna nyitva maradt, akkor a

zónára vonatkozó LED világít. Ellenőrizze a védett ajtók, ablakok bezárt állapotát és hogy

nem tartózkodik senki a védett terekben. Ha esetleg valamelyik zóna még ezek után sem

kerül nyugalomba, akkor azt iktassa ki, így a rendszer élesíthető. Figyelem! A

meghibásodott zóna javítását minél előbb el kell végezni.

2. Üsse be a felhasználói kódját. A zöld READY fény kialszik, és a piros ARMED-élesítve

fény gyullad ki. Ha hibát követ el akkor nyomja meg a # gombot és ismételje meg az

élesítést.

3. Hagyja el az objektumot a kijelölt ki- és bejárati útvonalon.

2. EGYSZERŰ ÉLESÍTÉS

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen élesítse a rendszert a ∗, majd a 0 gomb

megnyomásával. Ezzel lehetőség van arra is, hogy olyan felhasználó élesítsen, aki egyébként

a rendszer egyéb irányú használatára nem jogosult. Fontos lehet ez a funkció akkor is, ha nem

egyedül távozik. Ilyenkor nem kell a kódját esetleg ismeretlen emberek elött beütnie.

3. ZÓNA(K) KIIKTATÁSA

Ha élesítéskor egy zónát nem sikerül alaphelyzetbe hozni, a rendszer akkor is élesíthető úgy,

hogy a kérdéses zóna kiiktatás után védelem nélkül marad.

Zóna kiiktatásának menete:

1. Nyomja meg a kiiktatás gombot, majd a kiiktatandó zóna számát. A kiiktatott zóna száma

mellett a lassan villogó fény jelzi a kiiktatás tényét.

2. Üsse be a felhasználói kódját. A zöld READY fény kialszik és a piros ARMED gyullad ki.

3. A ki/bejárati zónán keresztül hagyja el az objektumot.

A rendszer következő hatástalanításakor az összes kiiktatási állapot törlődik. Ha a zóna

kiiktatására az eszközök hibája miatt van szükség, akkor ajánlatos szakemberrel mielőbb

megvizsgáltatni a rendszert. A kiiktatott zóna védelem nélkül marad, csökkentve ezzel a

rendszer biztonságát.

4. RENDSZER ÉLESÍTÉSE MIKÖZBEN TARTÓZKODNAK AZ OBJEKTUMBAN

1. Mielőtt a rendszert élesíti győződjön meg róla, hogy a zöld állapotjelző LED világít-e. Ez

jelzi ugyanis, hogy minden védendő zóna rendben van. Ha bármely zóna nyitott, azt a

zóna száma mellett világító LED jelzi. Ezt a zónát is ellenőrizze élesítés előtt.

2. Üsse be a felhasználói kódot. A zöld READY LED kialszik és piros ARMED kigyullad.

3. Mielőtt lejárna a kijárati késleltetési idő nyomja meg a gombot, hogy a kívánt

zónákat kiiktassa és ezzel hatástalanítsa pl. a mozgásérzékelőket. Így szabad mozgásra 5

nyílik lehetőség a belső térben, a késleltetési idő alatt. A kiiktatott zóna száma előtt a

lassan villogó LED utal a kiiktatás tényére.

5. AZONNALI ÜZEMMÓD

A ∗ majd a 4-es gomb megnyomása törli a belépési késleltetést. Ez általában este használatos,

mikor a családtagok már mind otthon vannak. Az azonnali üzemmód a rendszer élesítése után

bármikor aktiválható. A piros ARMED LED gyors villogása jelzi, hogy a készülék ebben ez

üzemmódban van.

6. EGYSZERŰ TÁVOZÁS

A rendszer programozható úgy, hogy egyszerű távozást tegyen lehetővé. Ez lehetővé teszi a

felhasználónak, hogy élesített állapotban hagyja el az objektumot. Ha megnyomja a ∗, majd a

0 gombot, akkor a ki/bejárati zóna védelme 3 percre megszűnik. E hasznos tulajdonság

segítségével elkerülhetjük a rendszer ki-be kapcsolgatását, ha a család többi tagja még otthon

van (pl. kora reggel). (tovább…)

Szerző: Riasztó Szervizes | Közzétéve: telt el a közzététel óta