Non-stop mobil: 06(70)3173155

napco xp400/xp600

xp 600 javitas

xp 600 javitas

napco xp400/600

Napco riasztó hiba utáni helyre állás

napco xp400/600

KEZELÉSI UTASÍTÁS A

NAPCO

XP400/XP-600

TÍPUSÚ KÖZPONTOKHOZ

2

Köszönjük, hogy megvásárolta az XP-400/XP600-as típusú riasztót, melyet vezető amerikai

biztonságtechnikai cég, a Napco fejlesztett ki, szem előtt tartva az egyszerű kezelhetőség és a

csúcstechnológia követelményeit.

Az Ön rendszere egy központi egységből áll (mely nem más, mint egy fémdobozba zárt

számítógép), valamint egy, vagy több kezelőegységből, mellyel a rendszer működtethető.

Ezen túl a rendszerhez kapcsolódnak még különböző érzékelők. Ezek az érzékelők a

helyiségekben zónákat alkotva oszlanak el. A kezelő szürke mezőjében a LED-ek (világitó

diódák, fénypontok) a zónákra vonatkozó információkat jelzik.

Ha egy zóna piros LED-je világít, akkor az azt jelenti, hogy egy vagy több érzékelő is

érzékelte a zónában a mozgást, vagy éppen a zóna nyitottságát.

Például, ha az 1-es zóna a bejárati ajtó, és ez nyitva maradt, akkor az 1-es zóna pirosan

világít. Ha a 2-es zóna mozgásérzékelő, és a zónában mozognak, akkor a 2-es zóna világít.

A telepítési sajátosságoktól, programozástól függően az egyes zónák viselkedésében eltérés

lehet. Így például a bejárati ajtót védő zóna valószínűleg ki/bejárati zónának programozott,

ami lehetővé teszi a rendszer ki/bekapcsolását anélkül, hogy azonnal riasztást generálna.

Azonban a zóna, amely ablakot véd praktikus, ha azonnali zónaként működik. Így, ha ez a

zóna a rendszer élesített (bekapcsolt) állapotában sérül meg, azonnal riasztást eredményez.

Az EXPRESS elnevezésű kezelőegység segítségével a rendszer egyszerűen kezelhető. A

legtöbb parancs a négyjegyű felhasználói kód ismeretében végezhető el. Így például a

rendszer élesítése (bekapcsolása), valamint hatástalanítása (kikapcsolása). Ha a rendszer

kikapcsolt állapotban van, és Ön be szeretné kapcsolni, csak a kódját kell beütnie. Ha

ismételten ki akarja kapcsolni ehhez elég a kódot ismét beütni. Ez nagyon egyszerű. Ha a

riasztóját bekapcsolja, mindig figyeljen arra, hogy a piros színű ARMED LED kigyulladjon.

Ne feledje, hogy riasztás esetén, érvényes kód beütésével a riasztás megszűnik.

A kezelő a parancsadás és az állapotjelzés eszköze.

Informálja Önt a zóna és állapotjelző LED-ek segítségével (a szürke kijelző területen),

valamint hangjelzések is segítik a tájékoztatást. A továbbiakban még bővebb információkkal

szolgálunk.

FONTOS! – TESZTELJE RENDSZERESEN KÉSZÜLÉKÉT!

1. Sziréna és akkumulátor teszt

Tesztelje az akkumulátort és a szirénát a ∗ gomb, majd az 1-es gomb lenyomásával. Ennek

eredményeként a sziréna két másodpercre megszólal, valamint megtörténik az akkumulátor

tesztje is.

2. Kommunikáció a távfelügyeleti központtal:

1. Mindig értesítse a központot a próba előtt.

2. Biztosítsa a zónákat, hogy a kezelőn a READY állapotjelző LED-je világítson.

3. Üsse be a kódját a rendszer élesítéséhez.

4. Sértse meg a biztonsági rendszert, mozgással, vagy ajtó/ablak kinyitásával.

5. Megszólal a sziréna, és a rendszer üzenetet küld a központi ügyeletre.

6. Ismét üsse be a kódját, és ezzel hatástalanítsa a rendszert.

7. Hívja fel a központi ügyeletet, hogy meggyőződjék róla, a riasztási jelzések

pontosan megérkeztek-e. 3

A KEZELŐ GOMBJAI ÉS JELZÉSEI

∗ GOMB: Segítségével speciális funkciók és opciók engedélyezhetők. A ∗ gomb

megnyomása után nyomja meg a speciális funkcióra vonatkozó gombot.

(Ennek részletezése később).

KIIKTATÁS GOMB

Zónák kiiktatására használatos. Nyomja meg ezt a gombot, majd a vonatkozó zóna számát.

Ez után élesítse a rendszert. A kiiktatott zónák nem okoznak riasztást. Mindig nagy

körültekintéssel járjon el!

VÉSZJELZŐ (PÁNIK) GOMBOK (A, P, •)

Nyomja meg őket egymás után, hogy a megfelelő vészjelzést elküldje.

Nyomja meg az A+A gombot általános segélykérés céljából, a P+P gombot rendőri

segítségkérés céljából a •+• gombok tűzjelzésre szolgálnak.

√ GOMB: Rendszerhibák kijelzése céljából nyomja meg. Csak akkor funkcionál, ha a

SYSTEM világít.

NUMERIKUS BILLENTYŰZET 1-9: Felhasználói kódok, zónaszámok stb. beütésére

szolgál.

ARMED-élesítve: akkor világít, mikor a rendszer élesített állapotában van. Riasztás esetén

villog.

READY-kész: akkor világít, amikor a zónák normál állapotban vannak, tehát nyugalomban.

A rendszer kész a bekapcsolásra.

SYSTEM-rendszer: Rendszerhiba esetén világít a LED, a kezelői hangjelzővel együtt jelzik a

hibát.

FIRE – tűz: (csak XP-600) A LED villogása és a kezelő pulzáló hangja jelzi, ha tűzriasztás

történt.

ZONE-zónák: 1-4 vagy 6 (csak XP600)-ig. Az egyes zónák világító LED-jei jelzik, ha a zóna

nyitott, a villogás pedig a riasztási állapotra utal.

# GOMB: Ez a reset gomb. Rosszul beütött kód, riasztási memória stb. törlésére szolgál. 4

RENDSZER ÉLESÍTÉSE

1. RENDSZER ÉLESÍTÉSE TÁVOZÁSKOR

1. Mielőtt élesíti a rendszert győződjön meg róla, hogy a zöld READY LED világít-e. Ez

jelzi, hogy az összes védendő zóna rendben van. Ha bármely zóna nyitva maradt, akkor a

zónára vonatkozó LED világít. Ellenőrizze a védett ajtók, ablakok bezárt állapotát és hogy

nem tartózkodik senki a védett terekben. Ha esetleg valamelyik zóna még ezek után sem

kerül nyugalomba, akkor azt iktassa ki, így a rendszer élesíthető. Figyelem! A

meghibásodott zóna javítását minél előbb el kell végezni.

2. Üsse be a felhasználói kódját. A zöld READY fény kialszik, és a piros ARMED-élesítve

fény gyullad ki. Ha hibát követ el akkor nyomja meg a # gombot és ismételje meg az

élesítést.

3. Hagyja el az objektumot a kijelölt ki- és bejárati útvonalon.

2. EGYSZERŰ ÉLESÍTÉS

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen élesítse a rendszert a ∗, majd a 0 gomb

megnyomásával. Ezzel lehetőség van arra is, hogy olyan felhasználó élesítsen, aki egyébként

a rendszer egyéb irányú használatára nem jogosult. Fontos lehet ez a funkció akkor is, ha nem

egyedül távozik. Ilyenkor nem kell a kódját esetleg ismeretlen emberek elött beütnie.

3. ZÓNA(K) KIIKTATÁSA

Ha élesítéskor egy zónát nem sikerül alaphelyzetbe hozni, a rendszer akkor is élesíthető úgy,

hogy a kérdéses zóna kiiktatás után védelem nélkül marad.

Zóna kiiktatásának menete:

1. Nyomja meg a kiiktatás gombot, majd a kiiktatandó zóna számát. A kiiktatott zóna száma

mellett a lassan villogó fény jelzi a kiiktatás tényét.

2. Üsse be a felhasználói kódját. A zöld READY fény kialszik és a piros ARMED gyullad ki.

3. A ki/bejárati zónán keresztül hagyja el az objektumot.

A rendszer következő hatástalanításakor az összes kiiktatási állapot törlődik. Ha a zóna

kiiktatására az eszközök hibája miatt van szükség, akkor ajánlatos szakemberrel mielőbb

megvizsgáltatni a rendszert. A kiiktatott zóna védelem nélkül marad, csökkentve ezzel a

rendszer biztonságát.

4. RENDSZER ÉLESÍTÉSE MIKÖZBEN TARTÓZKODNAK AZ OBJEKTUMBAN

1. Mielőtt a rendszert élesíti győződjön meg róla, hogy a zöld állapotjelző LED világít-e. Ez

jelzi ugyanis, hogy minden védendő zóna rendben van. Ha bármely zóna nyitott, azt a

zóna száma mellett világító LED jelzi. Ezt a zónát is ellenőrizze élesítés előtt.

2. Üsse be a felhasználói kódot. A zöld READY LED kialszik és piros ARMED kigyullad.

3. Mielőtt lejárna a kijárati késleltetési idő nyomja meg a gombot, hogy a kívánt

zónákat kiiktassa és ezzel hatástalanítsa pl. a mozgásérzékelőket. Így szabad mozgásra 5

nyílik lehetőség a belső térben, a késleltetési idő alatt. A kiiktatott zóna száma előtt a

lassan villogó LED utal a kiiktatás tényére.

5. AZONNALI ÜZEMMÓD

A ∗ majd a 4-es gomb megnyomása törli a belépési késleltetést. Ez általában este használatos,

mikor a családtagok már mind otthon vannak. Az azonnali üzemmód a rendszer élesítése után

bármikor aktiválható. A piros ARMED LED gyors villogása jelzi, hogy a készülék ebben ez

üzemmódban van.

6. EGYSZERŰ TÁVOZÁS

A rendszer programozható úgy, hogy egyszerű távozást tegyen lehetővé. Ez lehetővé teszi a

felhasználónak, hogy élesített állapotban hagyja el az objektumot. Ha megnyomja a ∗, majd a

0 gombot, akkor a ki/bejárati zóna védelme 3 percre megszűnik. E hasznos tulajdonság

segítségével elkerülhetjük a rendszer ki-be kapcsolgatását, ha a család többi tagja még otthon

van (pl. kora reggel).

7. ÉLESÍTÉS RENDSZERHIBA ESETÉN

Ha a rendszerben hiba fordult elő, akkor a SYSTEM LED világít és a kezelő hangjelző pulzál.

Ha nem sikerül a hiba azonnali kijavítása, a rendszer még élesíthető. Egyszerűen csak nyomja

meg a √ gombot, hogy megtudja mi a hiba, majd a gomb ismételt benyomásával a hiba

törölhető, majd lehet élesíteni a rendszert.

Figyelem! A rendszerhiba amilyen gyorsan csak lehet kijavítandó.

VESZÉLYHELYZETEK

VÉSZJELZŐ GOMBOK

A két vészjelző gomb-pár ha programozva lettek mindig aktív állapotban vannak akár élesített

akár hatástalanított állapotában van is a rendszer. Ezen gombok funkcióját, használhatóságát

beszélje meg a telepítőjével.

A gombok csak akkor aktiválódnak, ha a két vonatkozó gombot egyszerre nyomja meg.

Segélykérés: Nyomja meg egyszerre az A+A gombokat, hogy segélykérő jel menjen a

központi ügyeletre.

Ennek a jelnek az értelmét telepítéskor egyeztetni kell mind a telepítővel mind az ügyelettel.

Rendőrségi segélykérés: Nyomja meg egyszerre a P+P gombokat, hogy rendőri segítséget

kérjen az ügyeleten keresztül.

Nyomja meg egyszerre a •+• gombokat, hogy tűzjelzést küldjön az ügyeletre, ha a funkció

programozva lett. 6

CSAPDAKÓD

Abban az esetben, ha Önt kényszerítik a riasztó hatástalanítására ezt a kényszerített

kikapcsolást tudathatja az ügyelettel a csapdakód segítségével. A csapdakód beütésére a

rendszer jelzést küld az ügyeletre, a helyszínen azonban nem történik riasztás. Ha az Ön

rendszerén engedélyezték a csapdakód funkciót, akkor a 4. vagy 6. (XP600) számú

felhasználói kód viselkedik csapdakódként.

RENDSZER HATÁSTALANÍTÁSA HAZAÉRKEZÉSKOR

1. Lépjen be az objektumba a ki/bejárati zónán keresztül. A kezelő hangjelzéssel hívja fel a

figyelmét a rendszer hatástalanítására mielőtt a bejárati késleltetési idő lejárna.

2. Üsse be a felhasználói kódját. A piros ARMED LED kialszik, ez jelzi, hogy a rendszer

hatástalanítása megtörtént.

Figyelem! Ha a kód beütésekor hibát vét törölje a hibás kódot a # gomb beütésével és

ismét üsse be a számokat helyesen.

RIASZTÁSMEMÓRIA

Ha a piros ARMED LED gyorsan villog, az azt jelenti, hogy riasztási esemény történt

távollétében.

Óvatosan járjon el, idegen tartózkodhat az otthonában! Saját biztonsága érdekében hagyja el

az objektumot és a szomszédtól próbáljon segítségért telefonálni.

A RIASZTÁSMEMÓRIA TÖRLÉSE

Ha a rendszer betörészónájának megsértése következtében riasztási esemény történik, azt a

sziréna valamint a kezelői hangjelző is jelzi. A hangjelzés a felhasználói kód beütésével

szüntethető meg. A kezelőn a sértett zónához tartozó LED abbahagyja a villogást, de

mindaddig égve marad, míg a # gombot meg nem nyomja.

TŰZRIASZTÁS KIKAPCSOLÁSA (csak XP-600)

Ha a felszerelt hő, vagy füstérzékelő tűzet érzékel a rendszerben, a sziréna szaggatott

hangjelzéssel hívja fel erre a figyelmet. A kezelő FIRE LED-je villog, a kezelőről pedig

pulzáló hangjelzés hallatszik.

Ha tűzriasztás történik:

1. Ha a tűz terjedőben van ürítse ki az épületet. A tűzoltóságot külső telefonról értesítse.

2. Ha nincs tűz az épületben, akkor üsse be felhasználói kódját. Ekkor a sziréna elhallgat, a

FIRE LED pedig abbahagyja a villogást, de tovább világít.

3. Határozza meg melyik eszközön keletkezett a riasztás. Ha a rendszerre füstérzékelők lettek

szerelve, akkor a riasztást keltő füstérzékelő LED-je világít. Ha megtalálta melyik 7

füstérzékelőről érkezett a hamis riasztás, nyomja meg a # gombot. Így reszetelhető a

tűzzóna.

4. Ha a tűzzóna nyugtázása sikeres volt, akkor a FIRE LED kb. 30 másodpercen belül

kialszik. Ha ez mégsem történne meg ismét nyomja meg a # gombot. Ha a reszetelés

továbbra sem sikerülne hívjon szerelőt.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A ∗ gomb, majd ezt követően bizonyos gombok lenyomásával speciális funkciókat

alkalmazhat, melyek a következők:

„∗ 0” Egyszerű élesítés (a rendszer hatástalanított állapotában): Nem állandó

rendszerhasználó számára is lehetővé teszi az élesítést csupán e két gomb megnyomására.

„∗ 0” Egyszerű távozás (a rendszer élesített állapotában): Ha a funkció programozva lett,

akkor lehetővé teszi a távozást ki-be kapcsolás nélkül. A gombok lenyomása után a ki/bejárati

zóna 3 percre hatástalanná válik, ami lehetővé teszi a távozást.

„∗ 1” Sziréna és akkumulátor teszt. A gombok megnyomására a sziréna 2 másodpercre

megszólal. Az akkumulátor töltésének ellenőrzése is megtörténik. Az XP-400-as rendszer

minden 24 órában önállóan is végez akkumulátor tesztet.

„∗ 3” Vezérlő kimenet bekapcsolása: Ha programozva lett, akkor ezen gombok megnyomá-

sára a rendszer nyithatja az ajtózárat, felkapcsolhatja a lámpát, vagy egyéb programozott

funkciókat lát el. Egyeztessen a rendszer telepítőjével!

„∗ 4” Azonnali üzemmód: A gombok megnyomásával törlődik a bejárati késleltetés és a

rendszer azonnali üzemmódba kerül. Tipikusan akkor használják, mikor a család már otthon

van, és a rendszert magukra élesítették. Természetesen ilyenkor a védett terekben a mozgás

nem megengedett. A rendszer hatástalanításakor ez az üzemmód is törlődik.

„∗ 5” Ajtóharang be/kikapcsolása: Ennek a funkciónak az aktiválásával minden egyes

ajtónyitáskor kezelői hangjelzés hallható.

„∗ 8” Program mód: Ezen gombok segítségével léphet a programmódba, ahol felhasználói

kódokat adhat meg, vagy törölhet ki. Ld. később.

„∗ 9” Éjszakai mód be/kikapcsolás: A gombok lenyomásával ki/bekapcsolható a kezelői

hangjelzés, mely hasznos lehet pl.: egy hálószobában elhelyezett kezelő esetében. A

rendszerhez tartozó többi kezelő működését ez nem befolyásolja.

FELHASZNÁLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA

A telepítő beprogramozta az 1-es számú felhasználói kódot, amely nem csak mint

be/kikapcsoló kód működik, hanem lehetővé teszi a belépést felhasználói programmódba,

ahol programozhat, vagy kitörölhet (max. 4 db vagy 6 db XP600 esetén) felhasználói kódot. 8

A következőkben magyarázatot talál arra, hogyan használhatja az 1-es számú kódot újabb

felhasználói kódok programozására, vagy törlésére.

1. BELÉPÉS FELHASZNÁLÓI PROGRAMMÓDBA

Nyomja meg a ∗ majd a 8-as gombot, ez után üsse be az 1-es számú felhasználói kódot. Az

ARMED, STATUS és SYSTEM LED-ek villognak a kezelő négyet csippan. Ez jelzi, hogy a

felhasználói programmódba lépett. Az 1.-4. vagy 6. (XP600) zónák előtti égő LED jelzi, hogy

éppen hányas számú felhasználói kód programozása történik.

2. FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA

1. Üsse be a felhasználó számát. A kezelő ekkor a számnak megfelelően csippan, majd a

megfelelő szám előtti LED kigyullad.

2. Üsse be a kód számjegyeit. Minden számjegynél egyet csippan a kezelő.

3. Annyiszor végezze el ezt a műveletet, ahány felhasználói kódot akar programozni. Ha

befejezte a programozást lépjen ki a programmódból.

3. FELHASZNÁLÓI KÓD TÖRLÉSE

1. Üsse be a törölni kívánt felhasználó számát. A kezelő kettőt csippan, a vonatkozó szám

előtti LED villogni fog.

2. Nyomja meg a √ gombot. A szám előtti LED kialszik, ami jelzi, hogy a felhasználói kód

törölve lett.

3. Ha több kódot is törölni akar akkor ismételje meg ezeket a lépéseket. Ha elkészült lépjen

ki a felhasználói programmódból.

4. KILÉPÉS A FELHASZNÁLÓI PROGRAMMÓDBÓL

Ha elkészült az új kódok bevitelével, vagy a régiek törlésével nyomja meg a # gombot,

hogy kilépjen a felhasználói programmódból.

RENDSZERHIBÁK

Az XP-400/XP-600 folyamatosan figyeli a rendszer alkotóelemeinek állapotát, ugyanúgy

mint a hálózati feszültséget, vagy a telefonvonalat, hogy meggyőződjön, mindig készen áll-e

védelmi feladatainak ellátására. Ha a rendszerben hiba merül fel, arra a SYSTEM sárga

fényének kigyulladása, valamint a kezelői hangjelzés figyelmeztet. Ha a rendszerhibát nem

tudja azonnal megszüntetni, attól még a rendszer használható. A √ gomb megnyomásával

keresse meg a hibát, majd élesítse a rendszert. 9

Hibakeresés

A hibakereséshez nyomja meg a √ gombot, számolja meg a kezelői hangjelzések számát és

figyelje meg hányas számú zóna előtt villan fel a fény.

A mellékelt táblázatból megtudhatja a hiba okát. Ha nem csak egy hiba merült fel, akkor a √

megnyomásával a következő hibát is kijelzi a készülék. A SYSTEM üzemmódba lép a

rendszer, ha már nincs több kijelezni való hiba.

Kezelői hangjelzés,

vagy a SYSTEM LED

villanása

Zóna LED

bekapcsolva

Rendszerhiba Hiba oka és a megoldás

1 Bip 1 Tápfeszültség hiba Áramszünet esetén találkozhat ezzel a jelzéssel.

Ellenőrizze az elektromos biztosítékokat, ha ezt

rendben találta és az épületben mindenhol van

áram, hívjon szerelőt.

1 Bip 2 Akkumerülés Ha jelenleg, vagy a közelmúltban tápfeszültséghiba merült fel, akkor előfordulhat az

akkumulátor részleges merülése. A feltöltést a

riasztóközpont automatikusan elvégzi. Ha 24

órán belül nem szűnik a hiba akkor hívjon

szerelőt.

1 Bip 3 Kommunikációs

hiba

A rendszer nem tudott az távfelügyelettel

kommunikálni. Ha ez a hiba a telefon-vonalak

pillanatnyi zavara miatt merült fel, akkor a

telefonvonal helyreállása után a √ gomb

megnyomásával törölhető.

1 Bip 4 Telefonvonal

szakadás

A telefonvonal megsérült. Pl. a

telefonösszeköttetés időlegesen megszakadt. A

hiba a helyreállás után törlődik.

2 Bip 1 Szirénahiba A sziréna hibájának kijavításához hívjon

szakembert.

2 Bip∗ 2 2-vezetékes tűz hiba 2 vezetékes tűzzóna vezetékének hibája, hívjon

szerelőt.

2 Bip 3 Rádiós vevő hibája A rádióvevő hibájának javításához hívjon

szakembert.

2 Bip 4 Rádiós vevő zavara A rádióvevő zavarának javításához hívjon

szakembert

3 Bip 1-4 Elemmerülés a

vezeték nélküli

adóban

A vezeték nélküli adó eleme kezd kimerülni. Ki

kell cserélni. Mindig abban a zónában található

adóról van szó amelyik zóna száma előtt a LED

világít.

A GEM-Trans2 nyitásérzékelőhöz, a GEM-PIR

mozgásérzékelőhöz, valamint a GEM-GB

üvegtörés érzékelőhöz Duracell DL123A típusú

elemet használjon. A GEM-DT kombinált

érzékelőhöz 4C típusú elemekre van szükség.

4 Bip 1-4 Rádióadó hiba Kijavításához hívjon szakembert

5 Bip∗ 1-4 Rádiós füstérzékelő

elemmerülés

Az elem a vezeték nélküli füstérzékelőben

kimerülőben van és ki kell cserélni

6 Bip∗ 1-4 Rádiós füstérzékelő

ellenőrző jel hiba,

elmaradás

A központra nem érkezett ellenőrző jelentés a

vezeték nélküli füstérzékelőről a programozott

időn belül. Ellenőrizze az időzítés

programozását [17]. Ellenőrizze az adó és a

vevő elhelyezkedését.

7 Bip 1-4/6 Zónahiba Zónahiba esetén hívjon szakembert

∗ csak XP-600 10

SZÓMAGYARÁZAT

Csapdakód: Olyan esetekben, ha a felhasználót kényszerítik a rendszer hatástalanítására mód

van a rendszer csapdakóddal történő kikapcsolására. Ez a 4. vagy 6. (XP600) felhasználói

kód. A rendszer ilyenkor csendes segélykérő riasztást küld az ügyeletre, míg a helyszínen

csak a rendszer kikapcsolásának ténye érzékelhető.

Élesítés/hatástalanítás: A rendszer be/kikapcsolása érvényes felhasználói kóddal.

Auto belső kiiktatás: A rendszernek azon tulajdonsága, amivel érzékeli, hogy az objektumot

élesítés után nem hagyták el, ezért a megfelelően programozott zónákat automatikusan

kiiktatja, így szabad mozgást engedélyez a belső térben.

Akkumulátor: Tartalék áramforrás, mely áramszünet esetén korlátozott ideig biztosítja a

tápellátást.

Kiiktatás: Egy vagy több védelmi zóna automatikus, vagy manuális kikapcsolása a védelmi

rendszerről. Nyomja meg a nyúllal jelölt gombot, majd utána a kiiktatandó zóna számát. A

kiiktatott zóna nem okoz riasztást, ezért ezeket a funkciókat csak nagy körültekintéssel

használja.

Központi ügyelet: Számítógépes felügyelő szolgálat, mely a rendszerekről a telefonvonalon

keresztül érkező üzeneteket figyeli és megteszi a szükséges intézkedéseket.

Ajtóharang: A kezelő azon funkciója, mellyel jelzi, hogy ajtóharang-zóna megsértése történt.

(Tipikusan belépés a bejárati ajtón az objektumba).

Ki/bejárati késleltetés: Azon időtartam, ami alatt a rendszer élesített állapotában mód nyílik

az objektum elhagyására bekapcsolás után, vagy az objektumba történő belépés után a

rendszer kikapcsolására.

Ki/bejárati zóna: Olyan zóna amelyen keresztül lehetőség van a rendszert elhagyni, vagy

oda belépni élesített állapotban azonnali riasztás okozása nélkül.

Azonnali védelem: Élesítés késleltetési idő nélkül. Tipikusan, mikor az emeleten

tartózkodnak, a földszinti helyiségek élesíthetők így.

Kezelői hangjelzés: A kezelő hangjelzése mely pl.: a ki/bejárati késleltetésre vagy hibákra

figyelmeztet.

Rendszerhiba: Olyan hiba keletkezett, mely a rendszer megbízható működését gátolja. A

SYSTEM LED világít.

Felhasználói kód: Négyjegyű kód, amellyel a rendszer a kezelőről ki/bekapcsolható.

1-es felhasználói kód: Négyjegyű felhasználói kód, mellyel a felhasználói kódok

programozhatók, átprogramozhatók, és törölhetők. Egyben ki/bekapcsoló kódként is

funkcionál. 11

Zóna: Érzékelővel védett terület vagy nyilászáró, vagy azok csoportja.