A képre kattintva letöltheti a Felhasználói útmutatót!

Hiba jelzésnél hívja a riasztószervizest: +36703173155 non-stop

SPECTRA-MAGELLAN

spectra-magellan-felhasználói-útmutató

Spectra  SP5500, SP6000, SP7000
Magellan MG5000, MG5050
spectra-magellan-felhasználói-útmutató

Kezelő_K35

Felhasználókódok

A felhasználókódok személyi azonosítószámok, melyekkel a felhasználók beléphetnek különböző

programozási módokba, élesíthetik, hatástalaníthatják a riasztórendszert, valamint PGM kimeneteket

aktiválhatnak és deaktiválhatnak. A rendszer a következőket támogatja:

• 1Rendszer mesterkód

• 2 Mesterkód

• 29 felhasználókód

Rendszer mesterkód (Alap: 123456)

A Rendszer mesterkód élesíthet vagy hatástalaníthat bármely partíciót, és létrehozhat, módosíthat vagy törölhet

bármilyen felhasználókódot.

Mesterkód

A Mesterkód 1 véglegesen az 1. partícióhoz rendelt, és létrehozhat, módosíthat vagy törölhet 1. partícióhoz

tartozó felhasználókódokat. A Mesterkód 2 véglegesen a 2. partícióhoz rendelt (kivevé: amikor a partíciózás

tiltott, ilyenkor a Mesterkód 2 az 1. partícióhoz rendelődik), és létrehozhat, módosíthat vagy törölhet az azonos

partícióhoz tartozó felhasználókódokat

MEGJEGYZÉS: A Mesterkódok nem módosíthatnak vagy törölhetnek mindkét partícióhoz tartozó

felhasználókódokat. Csak a Rendszer mesterkód módosíthat vagy törölhet mindkét partícióhoz rendelt

felhasználókódot.

Duress kód

Ha a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására kényszerítik a felhasználót, a Duress engedéllyel rendelkező

felhasználókód megadásával élesíthető vagy hatástalanítható a rendszer, és azonnal néma riasztást (Duress

kód) küld a távfelügyeletre. A Duress kódot a telepítő kapcsolja be.

Belépőkód hossz

A rendszer használhat 4- vagy 6-jegyű belépőkódokat , ahol minden jegy 0-9 közötti szám lehet. A hatjegyű

kódokat elvileg nehezebb „feltörni”, tehát biztonságosabbak. Kerülje az egyszerű vagy magától értetődő kódok,

mint például telefonszám, cím vagy az 1234 kód, programozását.Magellan / Spectra SP 5

Felhasználó hozzáadása/módosítása

Felhasználó törlése

Hogyan hozható létre / módosítható felhasználó? Látható jelzések

1 Nyomja meg a [ ] gombot.

2 Adja meg a [MESTERKÓDOT]. [ ] és A [1] GOMB villog. Amikor egy szám

világít a kezelőn, a felhasználót már

beprogramozták.

3 Válasszon felhasználót a 2-jegyű felhasználószám

megadásával (01 – 32).

Az „Arm” gomb villog.

4 Adja meg a 4- vagy 6-jegyű [FELHASZNÁLÓKÓDOT]. A „Sleep” gomb villog.

5 Adja meg újra a kódot. A „Stay” gomb villog.

6 Nyomja meg az [ENTER] gombot

Folytassa a 3. lépéssel, vagy nyomja meg a [CLEAR] gombot

kilépéshez.

Partíciózott rendszer esetén, folytassa a 7. lépéssel.

Az „Off” LED villog.

7 Nyomja meg az [1] és/vagy a [2] gombot a felhasználó

partícióhoz rendeléséhez.

8 Nyomja meg az [ENTER] gombot

Folytassa a 3. lépéssel, vagy nyomja meg a [CLEAR] gombot

kilépéshez.

Hogyan törölhet felhasználót?

1 Nyomja meg a [ ] gombot.

2 Adja meg a [MESTERKÓDOT].

3 Válasszon felhasználót a 2-jegyű felhasználószám megadásával.

4 Tartsa nyomva [SLEEP] gombot, amíg a megerősítő csippanást nem hallja.6 Felhasználói útmutató

Idő és dátum beállítás

Csipogó zónák beállítása

A Csipogó zóna minden megnyitásakor a kezelő csipogásával tájékoztatja a felhasználót. Minden kezelőt külön

kell csipogásra programozni.

Hogyan állítható be az idő és a dátum?

1 Nyomja meg a [TBL] gombot.

2 Adja meg a [MESTERKÓDOT].

3 Nyomja meg a [ ] gombot.

4 Nyomja meg [5] gombot.

5 Adja meg az időt [ÓÓ.PP] formában. Ha az ÓÓ 13 vagy több, lépjen a 7. lépésre.

6 Válassza ki az időformátumot. [1] = 24ó, [2] = AM; [3] = PM.

7

Adja meg a dátumot [ÉÉÉÉ/HH/NN] formában. Most már beállította az időt és a dátumot. A [CLEAR] gombbal

kilép.

Hogyan állítható be Csipogó zóna?

K32 és K32RF esetén: Tartsa nyomva [ ] gombot. Az Arm1, Arm2, Stay1 és Stay2 ledek villognak. Adja

meg a zóna számát, amelyet csipogásra kíván programozni. A megfelelő LED világít. Nyomja meg az

[ENTER] gombot kilépéshez.

K32I és K32IRF esetén: Tartsa nyomva a [ ] gombot (K32I) vagy [ ] (K32IRF) gombot. A Chime szó

megjelenik a képernyőn. Adja meg a zóna számát, amelyet csipogásra kíván programozni. A megfelelő

LED világít. Nyomja meg az [ENTER] gombot kilépéshez. Megjegyzés: A K32IRF csak akkor fog csipogni,

amikor hálózati tápról (AC) üzemel, vagy amikor a kijelzője aktív.

K10V, K10H és K636:Tartsa nyomva a ([1] – [0(10)[). Elfogadó csippanás = Csipogás bekapcsolva

K32LCD:Tartsa nyomva [ ] gombot. Az [1] gombbal válassza ki, melyik zóna csipogjon, vagy a [2]

gombbal állítsa be csipogás időszakot. A csipogás időszakkal meghatározható az időkeret, mely alatt a

zóna csipog. Adja meg a zóna számát, amelyet csipogásra kíván programozni. Nyomja meg az [ENTER]

gombot kilépéshez.

Hogyan tiltható le a Csipogó zóna?

K32, K32RF, K32I, K32IRF és K32LCD: A csipogó zónák letiltásához, ismételje meg a lépéseket és adja

meg a zóna számát, vagy a [SLEEP] gomb megnyomásával tiltsa le az összes Csipogó zónát a

zónaszámok megadása helyett.

K10V, K10H and K636: Tartsa nyomva a zóna gombját ([1] – [0(10)[). Hiba csippanás = Csipogás

kikapcsolva.

MEGJEGYZÉS: A megerősítő és elutasító csippanásról a Kezelő visszajelzésekben tájékozódhat itt:

Hiba kijelző

A vagyonvédelmi rendszer folyamatosan felügyel számos hiba körülményt, melyeket közvetlenül a

távfelügyeletre jelent. Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít. Nyomja meg a [TBL] gombot, és a kezelőn

kigyullad a rendszer által tapasztal hibának megfelelő gomb. Javasoljuk, hogy tájékoztassa a távfelügyeletet a

hibáról és tegye lehetővé számukra a rendszer javítását.

MEGJEGYZÉS: Ha a kezelő 5 másodpercenként CSIPOG amikor új hiba jelentkezik, nyomja meg a [TBL]

gombot a „Hiba csipogás” leállításához.

Belépés a Hiba kijelzőbe

Gomb /

LED

világít

Hiba típusa

Hiba részletei

[2] Táphiba (a [2] gombbal nézheti

meg a táphiba típusát; a

a megfelelő gomb világít)

A táphiba három típusa:

[1]A központ gyenge/nincs akkut tapasztal.

[2]AC hiba a központon.

[3]AUX túlterhelés a központon.

[3] Bell hiba Bell kimenet leválás/túlterhelés a központon.

Nyomja

meg a

[TBL]

gombot

[4] Kommunikációs hiba A riasztórendszer, ha felügyelt, nem tud

kommunikálni a távfelügyelettel.

[5] Szabotázs/Zóna vezeték hiba Vezetékelés hiba jelentkezett egy vagy több

zónán.

[6] Modul Szabotázs Hiba A modul szabotázs kapcsolóját megnyomták.

[8] Óravesztés Újra kell programozni a rendszer óráját. A fentebbi

Idő és dátum beállítás alapján állítsa be

a rendszer időt és dátumot.

[0 (10)] Modul felügyeletvesztés Egy vagy több modul nem kommunikál tovább a

központtal.

FONTOS: Kivéve az Óravesztés hiba esetén, lépjen kapcsolatba a távfelügyelettel vagy a telepítővel a

hiba javítása érdekében.

spectra-magellan-felhasználói-útmutató