crow kezelési leírás

crow kezelési leírás

pwlcdkez_hun

PowerWave16 LED_KEZE

crow kezelesi leirás

crow_kezelo

crow_kezelo

POWER WAVE

PW8

8 Zónás Riasztóközpont

crow kezelési leírás

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

pw_lcd_kezelő

pw_lcd_kezelő

Az Ön riasztórendszerérõl:

Köszönjük, hogy a Power Wave 8-at választotta riasztórendszerének.
Power Wave 8 programozási lehetõségeinek alaposabb megismeréséhez konzultáljon telepítõjével. A riasztópanel problémamentes mûködést biztosít Önnek évekig, valamint  az Ön igényeinek megfelelõen programozható.
Az új, RX16 rádiós vevõpanel hozzáadásával, amelyhez 8 távvezérlõt csatlakoztathat biztosított a központ 4 kimenetének vezérlése, valamint a panel élesítése-hatástalanítása. Az automatikus telefonhívó rendszer gyors jelátviteli sebességgel értesít egy adott felügyeleti állomást és/vagy bármely 4 tetszõleges telefonszámot egy esetleges riasztásról.

A Kezelõ
A PW8-as kezelõn jól értelmezhetõ billentyûzetkiosztás segíti a könnyebb kezelést, és ahogy minden a PW8-as riasztóközponton, a kezelõ is az Ön igényeinek megfelelõen állítható. A lehetõségek részleteirõl konzultáljon a telepítõvel.

Az alábbiakban a névvel ellátott billentyûk funkcióit részletezzük:
<ARM>
A rendszer élesítéséhez ezt a gombot nyomja meg, a panel csipogó hanggal jelzi a kilépési késleltetés kezdetét. Ez alatt az idõ alatt az <ARM> gomb ismételt megnyomásával még lehetõség van a rendszer hatástalanítására. A véletlenszerû élesítés elkerüléséhez, egy élesítõ kód is beállítható, ebben az esetben a rendszer a kód beütésével élesíthetõ. A kód bevitele után nyomja meg az <ENTER> gombot.
A rendszer hatástalanításához üsse be az Ön 1-6 számjegyû kódját, majd a bevitelhez az <ENTER> gombot. Ha az Ön rendszere rádiós egységgel bõvített, akkor élesítéshez és hatástalanításhoz a távvezérlõjét is használhatja.

<PANIC>
Ezt a speciális billentyû funkciót abban az esetben programoztassa be a telepítõvel, ha erre különleges igénye van. A legelterjedtebb használata egy esetleges pánikhelyzetben, hogy megszólaltassa a kültéri szirénát, vagy értesítse a felügyeleti állomást. A pánik-parancs mûködésbe léphet azonnal, vagy két másodperces nyomva tartással késleltetésre programozva elkerülhetõ a téves riasztás. A pánik programozható a részleges-élesítõ kezelõjére vagy egy rádiós távvezérlõ nyomógombjára is.

<CONTROL>
Ennek a speciális billentyû funkciónak számos felhasználási lehetõséget nyújt.
1.)    Nappali vagy csengõzóna kontrol: A nappali zóna lehetõvé teszi, a részleges élesítést, hogy amíg Ön otthon tartózkodik, az épület egy másik részében nyugodtan dolgozhasson. Ez a funkció programozható úgy is, hogy hang vagy fény jelezze Önnek, ha látogatója van.
Nyomja meg a <CONTROL> billentyût
(a Program és System LED folyamatosan világít)
Nyomja meg a <PROGRAM> billentyût
(a Program LED villog)
Jelzi, hogy a Nappali Zóna funkció nem használt.

A Nappali Zóna funkció engedélyezéséhez
Nyomja meg a <CONTROL> és a <PROGRAM> billentyûket újra

Megjegyzés: Amikor a rendszer élesítjük, ez a nappali zóna teljesen élesítetté válik.

2.)    Kimenet Kontrol: A panelkimenetek programozhatóak arra, hogy ki- és bekapcsoljanak különbözõ elektromos berendezéseket.
Nyomja meg a <CONTROL> billentyût
(Program és System LED folyamatosan világít)
Nyomja meg a bekapcsolni kívánt kimenet számát, például, ha a 3-as kimenettel a villanybojler bekapcsolását szeretné vezérelni, nyomja meg a 3-as gombot, a 3-as LED világítása jelzi, hogy a kimenet mûködik. Az <ENTER> billentyû megnyomásával visszatér a normál kezelõi funkciókhoz. A bekapcsolt kimeneteket ellenõrizheti a <CONTROL> billentyû ismételt megnyomásával (most a 3-as LED világít). A 3-as gomb megnyomásával az opció kikapcsol, a LED kialszik. Az <ENTER> billentyû megnyomásával visszatér a normál kezelõi funkciókhoz.

<STAY>
Az STAY-mód (éjszakai mód) lehetõvé teszi Önnek, hogy felélesítse az olyan helységeket, ahol Ön éjszaka nem tartózkodik. Kijelölt zónák vagy érzékelõk élesíthetõk ezzel funkcióval, amíg  Ön az épületben tartózkodik, és szabadon, az Ön igényeinek megfelelõen programozható az esetleges riasztás aktiváció típusa. Például abban az esetben, ha egy érzékelõt szeretne elhelyezni a garázsban, amely csak egy kis hangjelzést aktivál a hálószobába, így jelezve a behatolást.
Ehhez az opcióhoz nyomja meg a STAY billentyût, és amennyiben az opció felprogramozott, a kilépési késleltetés csipogását hallja. Az élesítést a kezelõ villogással jelzi.
Hatástalanításhoz ismét nyomja meg a <STAY> billentyût. Ez az opció úgy is programozható, hogy a hatástalanítás a felhasználói kód beütésével történjék. (Felhasználói kód – <ENTER> ).

<BYPASS>
Ez a billentyû lehetõvé teszi Önnek, hogy az élesítés alól az igényeknek megfelelõen ideiglenesen kizárjon zónákat. A kizárt zónák a rákövetkezõ hatástalanítás alkalmával visszaállnak normál mûködésmódra (kivéve a 24 órás zónákat, amelyeket manuálisan kell visszaállítani). Jellegzetes példa erre, ha Ön a kutyáját a garázsban szeretné tartani, amíg a rendszer éles, akkor a garázs érzékelõjét (mondjuk az 1-es zónát) kizárhatja a rendszerbõl.
Pl.: Az 1-es zóna kizárásának menete:

<BYPASS>
(Ready/Bypasse és a Program LED-ek világítanak)
1 <ENTER>

Amikor az <ENTER> billentyût megnyomja, a Ready/Bypasse LED villogása jelzi Önnek, hogy a kizárás funkciója az élesítés elõtt aktív, ilyen módon tetszõleges számú zónát zárhat ki. A <BYPASS> billentyû ismételt megnyomásával változtathat (kiiktat vagy visszaállít) a beállításon. Pl.: nyomja meg az 1-es gombot, és az 1-es zóna visszaáll. Ezután élesíthet:
<ARM>
Megjegyzés: A 24 órás zónák (pl.: füstérzékelõk) kizártak maradnak addig, ameddig manuálisan újra vissza nem állítja azokat. Minden más kizárt zóna automatikusan visszaáll a normál mûködésmódra a rákövetkezõ élesítéskor.

<ENTER>
Ezzel a billentyûvel elfogadtatja a bevitt adatokat.
Megjegyzés: Amennyiben a felhasználói kód bevitelét elvéti nyomja meg az <ENTER> gombot, majd kezdje újra.

<PROGRAM>
Ezzel a billentyûvel belépést nyer a program módba. A PW8 10 különbözõ, 1-6 számjegy hosszúságú felhasználói kódot tud kezelni. A telepítõ beállíthatja az Ön kódját, mint MESTER-kód (1-es felhasználó). Ezzel a jogosultsággal Ön adhat, törölhet vagy változtathatja a többi felhasználói kódot.

Új felhasználói kód hozzáadása:
Az alapbeállítás szerint csak a Mester-kód jogosult a kódok megváltoztatására. Bármely más új kód csak élesítést, hatástalanítást, illetve az éjszakai élesítés ki-bekapcsolását engedélyezi. Ha szükséges a felhasználói kódok korlátozhatóak, valamint különbözõ jogosultsági szintekkel elláthatóak. Érdeklõdjön a telepítõnél.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer hatástalan, majd kövesse az utasításokat:

<PROGRAM> MESTERKÓD <ENTER>

(A Program LED folyamatosan világít, jelezve, hogy az opciók programozhatók)
Pl.: 3-as kód beállítása 43210-ra a következõképpen történik.

<PROGRAM> 3 <ENTER>

Ha már létezik ez a kód, akkor azt a kezelõ a LED-ek villanásával megjeleníti Önnek. Az új kód beadásával felülírja a régi kódot. Ha megnyomja az <ENTER> gombot, az új kódot visszajelzi Önnek a kezelõ.
43210 <ENTER>
A panel 3 rövid sípszóval jelzi a kód elfogadását, 1 hosszú sípszó – elutasítás.

Egy felhasználói kód, pl.: a 3-as kód törlését a következõképpen végezze el:
<PROGRAM> 3 <ENTER> <BYPASS> <ENTER>

Kilépés a program módból:
<PROGRAM> <ENTER>
Megjegyzés: A LED-es kijelzõn az „A” LED jelöli a 0-át, a „B” LED pedig a 9-et.

<MEMORY>
A PW8 panel eseménymemóriával rendelkezik, amely az utolsó 127 eseményt tárolja, beleértve az élesítéseket, hatástalanításokat, valamint a rendszereseményeket, pl.: hálózati kimaradás vagy a rendszerben történt beállításokat.
A System LED villogással jelzi egy esemény bekövetkezését pl.: a hálózat kimaradását.

Amennyiben az esemény már nem aktuális pl.: a hálózat visszaállt, a System LED folyamatosan ég. A jelzés törléséhez nyomja meg a <MEMORY> billentyût, vagy egyszerûen törlõdik amikor legközelebb élesíti a rendszert.

A Trouble LED villogás jelzi egy riasztás bekövetkezését, pl.: Tamper riasztás. Amikor egy érvényes kóddal a riasztást töröljük a Trouble LED kialszik.

Ha a riasztás oka tisztázatlan a Trouble LED világít, amíg az okot teljesen el nem hárítják.

A memóriaeseményeket a kezelõ idõrendben visszafelé jeleníti meg az elsõtõl az utolsóig. Minden egyes esemény sípoló hanggal elkülönített.

A memória azokat az eseményeket is eltárolja, amelyeknek nincsen saját jelzése, mint például a pánik vagy a kényszerriasztásnak.
Ezért készítettük el az alábbi táblázatot, amely tartalmazza, melyik jelzéscsoport milyen eseményhez tartozik.

A memóriamód megtekintéséhez nyomja meg a <MEMORY> gombot.

Az utolsó 127 eseményt a kezelõ 2 mp-es idõközönként visszajátssza. A memória gyors megtekintéséhez a <MEMORY> gomb ismételt nyomásával az események léptethetõek.

Kilépés a memória-módból:
<ENTER>

ESEMÉNY    HELY    JELZÉS    LED-ÁLLAPOT
AKTIVÁLÁS    Zónák 1-8    LED-ek 1-8    Folyamatosan ég
BYPASS/KIZÁRÁS    Zónák 1-8    READY/BYPASS LED-ek 1-5    Folyamatosan ég
Folyamatosan ég
ÉRZÉKELŐ TAMPER
(RÖVID KÖR)    Zónák 1-4    TROUBLE
LED-ek 1-4    Villog
Folyamatosan ég
ÉRZÉKELŐ TAMPER
(NYITOTT KÖR)    Zónák 5-8    TROUBLE
LED-ek 5-8    Villog
Folyamatosan ég
KÖZPONT DOBOZ TAMPER    Doboz vagy kültéri sziréna    TROUBLE    Villog
AKKU MERÜLÉS    Akku kontroller    SYSTEM
LED 1    Folyamatosan ég
Folyamatosan ég
HÁLÓZATI KIMARADÁS    Hálózati táp kontroller    SYSTEM
LED 2    Folyamatosan ég
Folyamatosan ég
RÁDIÓS ZÓNA ELEM MERÜLÉS    Rádiós PIR
1-8 zóna    LED-ek 1-8    Villog
TÁVVEZÉRLŐ ELEM MERÜLÉS    Távvezérlő
Felhasználó 1-8    TROUBLE
LED-ek 1-8    Folyamatosan ég Villog
PÁNIK GOMB
1&3 GOMB EGYÜTT    Kezelőn pánik    SYSTEM    Villog
TŰZRIASZTÁS
4&6 GOMB EGYÜTT    Kezelőn tűzjelzés    SYSTEM
„A”     Villog
Villog
ORVOSI RIASZTÁS
7&9 GOMB EGYÜTT    Kezelőn orvosi riasztás    SYSTEM
„B”     Villog
Villog
TÁVVEZÉRLÓS PÁMIK    Távvezérlő
Felhasználó 1-8    SYSTEM
LED-ek 1-8    Villog
Villog
ÉLESÍTETT „A”    Az „A” rész élesített    „A” LED    Folyamatosan ég
ÉLESÍTETT „B”    Az „B” rész élesített    „B” LED    Folyamatosan ég
ÉJSZAKAI MÓD „A”    Az „A” rész éjszakai élesítése    „A” LED    Villog
ÉJSZAKAI MÓD „B”    Az „B” rész éjszakai élesítése    „B” LED    Villog
KÉNYSZER RIASZTÁS    Kényszer riasztás    TROUBLE
„A” & „B”    Folyamatosan ég
Villog
FELÜGYELT RÁDIÓS RIASZTÁS    Felügyelt rádiós egységek    SYSTEM
TROUBLE
LED-ek 1-8    Folyamatosan ég
Villog Villog
Villog
ZÓNA INAKTIVITÁS RIASZTÁS    Zóna 1-8    READY/BYPASS
TROUBLE
LED-ek 1-8    Folyamatosan ég
Folyamatosan ég
Folyamatosan ég
TELEFON VONAL  HIBA    Vonalhiba    TROUBLE
LED 3    Folyamatosan ég
Folyamatosan ég

RENDSZER ÁTTEKINTÉS

Bekapcsolási késleltetés: ………….mp.
Kikapcsolási késleltetés: ………….mp.

Zóna    Védett Terület    Zóna típus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telepítő:        www.riasztoszervizes.hu     Telefonszám: 06703173155

Távfelügyelet: Tetszőleges     Telefonszám: 061123456
Megjegyzés:

crow kezelési leírás